عکس نظر سنجي پيرامون اضافه نمودن امكاني بسيار جالب به نرم افزار

شركت نرم افزاري رايان پيوند كه از 11 سال پيش فعاليت خود را در زمينه برنامه نويسي نرم افزار جامع دفاتر ازدواج و طلاق آغاز نموده است هميشه به فكر اين بوده است كه امكانات جديدتري به برنامه اضافه نمايد.

اخيرا گروه مهندسين اين شركت در جلسه ويژه تجزيه و تحليل برنامه به اين نتيجه رسيدند كه امكاني را به نسخه طلايي نرم افزار جامع دفاتر ازدواج و طلاق اضافه نمايند كه در سالگرد تولد زوجين همچنين سالروز ازدواج آنان، نرم افزار به طور خودكار اس ام اس تبريك تولد همچنين اس ام اس تبريك سالروز ازدواج به نام دفتر شما از برنامه ارسال نمايد البته در نظر گرفته شده است زوجيني كه ازدواج آنان به طلاق منجر شده است براي آنان تبريك سالروز ازدواج ارسال نشود.

اضافه نمودن اين امكان به برنامه مستلزم تهيه مودم مخصوص ميباشد كه بايد براي هريك از سردفتران به طور جدا گانه خريداري شود و با گذاشتن يك سيم كارت داخل آن اين امكان عملي خواهد شد اين امكان مزيت هاي بسياري دارد بعضي از اين مزيت هاي ايجاد صميميت، ارتقاء روابط عمومي و جذب مشتريان بيشتر به دفترخانه شما خواهد بود لذا از سردفتران عزيز و محترم استدعا دارد نظرات خود را پيرامون اين موضوع ذيل همين صفحه در بخش ديدگاه ها درج نمايند.

با سپاس

روابط عمومي شركت نرم افزاري رايان پيوند